lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Språkpolicy och språkresurser

Språkpolicy

LTH:s språkpolicy är uppbyggd kring fyra nyckelområden; myndighetsutövning och rättssäkerhet, internationalisering, kvalitet i utbildningen samt integration.

Rätt terminologi

En hörnsten i språkpolicyn är att korrekta engelska begrepp används vid extern kommunikation om den svenska högskolan.

Översättningsservice

LU har en intern avdelning som kan hjälpa till med översättnings- och språkgranskningsärenden.