lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Nyheter och media

Kontakt

Kristina Lindgärde
Pressansvarig, mediakontakter
Tel: 046-222 07 69
0709-75 35 00
kristina.lindgarde@kansli.lth.se

Tiina Meri

Mediakontakter, redaktör LTH-Nytt
Tfn: 046-222 07 69
tiina.meri@kansli.lth.se

Att diskutera och nå fram med forskningsresultat i media kan ibland behövas för att höja nivån på det offentliga samtalet. Men oftast måste budskapet filas till rejält innan det är mottagligt för landets stressade redaktioner.

LTH-anställda får gärna kontakta oss om de vill nå ut med ett budskap. I vårt arbete ingår att på olika sätt underlätta bra kontakter mellan journalister och LTH. Exempelvis diskuterar vi nyhetsvärdering, skriver pressmeddelanden, ger input till debattartiklar och skickar informationen via de rätta kanalerna. 

Vi erbjuder också kommunikationsträning, kurser i medierelationer och (vid behov) även medieträning. 

Kontakta oss om du vill veta mer!