lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Informationsdisk

Informationsdisken på LTH är belägen intill bibliotekets information, på bottenvåningen på Studiecentrum, mitt på LTH:s campusområde. Besökare kan här få svar på frågor och hjälp med följande frågor:

LTHs studenter

  • Ladok-intyg
  • Hänvisningar i studiefrågor (kursanmälan, kurator m.m.)

Institutioner och anställda

  • Försäljning av LTHs profilmaterial
  • Hänvisningar i informations- och administrationsfrågor

Blivande studenter

  • Utskick av info- och rekryteringsmaterial
  • Hänvisningar i väglednings- och ansökningsfrågor

Externa kontakter

  • Rätt ärende till rätt person på LTH
  • Söka information på www.lth.se
  • Hitta till och på LTH

Öppettider: se LTHs kontaktsida.

Kontakt

LTHs informationsdisk
Janna Spanne
Malin Mansouri
Tel: 046 - 222 72 00
E-post: info@lth.se