lunduniversity.lu.se

LTH Staff

Lund university, FACULTY OF ENGINEERING, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Support för kansli och institutioner

Via länken till höger hittar ni support som riktar sig till de anställda vars datormiljö Datordriftgruppen driver.

Det innebär för närvarande anställda på:

  • LTH:s kansli
  • Kansli N
  • Teknisk ekonomi och logistik (IML)
  • Elektro- och informationsteknik (EIT)
  • CEC, Centrum för miljö och klimatforskning
  • Designvetenskaper
  • Husstyrelsen för E-huset
  • Kemiteknik (delvis)
  • Maskinteknik (delvis)
  • Vattenhallen