lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Support för kansli och institutioner

Via länken till höger hittar ni support som riktar sig till de anställda vars datormiljö Datordriftgruppen driver. Det innebär för närvarande anställda på LTH:s kansli, Kansli N, Teknisk ekonomi och logistik (IML) samt Elektro- och informationsteknik (EIT).