lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Studentlistor

Via länken nedan kan anställda ladda ner listor från LADOK med studenter sorterat efter program eller kurs.

Klicka på nedanstående länk och logga in med ditt LUCAT-konto:

Studentlistor

 

Via nedanstående länk kommer du till en sida som sammanfattar alla metoder som finns att lista antagna studenter:

http://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/utbildningsadministration/kursanmaelan/