lunduniversity.lu.se

LTH Staff

Lund university, FACULTY OF ENGINEERING, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Studentdatorsalar

Datordriftgruppen vid LTH sköter studenternas datormiljö. På studenternas supportsidor får du reda på vad du som kursansvarig/lärare skall tänka på för att få det att fungera med datorundervisning i datorsalarna.