lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Studentdatorsalar

Datordriftgruppen vid LTH sköter studenternas datormiljö. På studenternas supportsidor får du reda på vad du som kursansvarig/lärare skall tänka på för att få det att fungera med datorundervisning i datorsalarna.