lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Programlicenser

LDC administrerar många programvarulicenser och har länkar till andra avtal:

Datordriftgruppen LTH administrerar licenser för vissa programvaror. Information om dessa finns samlad på en separat webbplats:

Nedan finns även tips på program som studenter kan installera. Många av dessa licenser gäller även för universitetsanställda: