lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Canvas på LTH

Vad är Canvas?

Canvas är universitetets nya lärplattform som ersätter Live@Lund, LUVIT med flera. Canvas är en modern och användarvänlig plattform som ger studenter, doktorander, undervisande personal och administratörer möjlighet att bygga upp en attraktiv och tillgänglig digital lärandemiljö vid Lunds universitet. Canvas används idag av mer än 3 000 universitet och institutioner runt om i världen.

Införande

Canvas införs vid hela Lunds universitet under 2019–2020. Redan under hösten 2019 kommer flera av fakultetens kurser att ges via den nya lärplattformen. På Canvas-projektets blogg kan du läsa mer om Canvas och följa projektet.

Kom igång med Canvas

Canvas-projektet erbjuder olika utbildningspaket för att du ska kunna komma igång med Canvas.

Canvasutbildning på LTH 16 augusti

Fredagen den 16 augusti klockan 10.15–12.00 i Pepparholm, Studiecentrum LTH. Anmäl dig till canvas@education.lu.se

Kontakt

Projektkoordinator, övergripande LTH
Ann-Catrin Johansson
ann-catrin.johansson@lth.lu.se

Projektkoordinator, pedagogisk inriktning
Per Warfvinge
per.warfvinge@chemeng.lth.se