lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Canvas på LTH

Vad är Canvas?

Canvas är universitetets nya lärplattform som ersätter Live@Lund, LUVIT med flera. Canvas är en modern och användarvänlig plattform som ger studenter, doktorander, undervisande personal och administratörer möjlighet att bygga upp en attraktiv och tillgänglig digital lärandemiljö vid Lunds universitet. Canvas används idag av mer än 3 000 universitet och institutioner runt om i världen.

Införande

Canvas införs vid hela Lunds universitet under 2019–2020. Redan under hösten 2019 kommer flera av fakultetens kurser att ges via den nya lärplattformen. På Canvas-projektets blogg kan du läsa mer om Canvas och följa projektet.

Kom igång med Canvas

Canvas på LU är en kurs som samlar alla de Canvasresurser som tagits fram för dig som är anställd på Lunds universitet. På kursen hittar du information om utbildningar, självstudiekurser, en checklista inför terminsstart samt administrativ hjälp. Resurserna på kursen kommer att uppdateras efter hand.

Besök kursen Canvas på LU

Skriv in dig på kursen och få den direkt på din dashboard i Canvas

Kontakt

Projektkoordinator, övergripande LTH
Ann-Catrin Johansson
ann-catrin.johansson@lth.lu.se

Projektkoordinator, pedagogisk inriktning
Per Warfvinge
per.warfvinge@chemeng.lth.se