lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Val av ledamöter i universitetskollegiet 2018-2021

Den 28 februari 2018 går mandatperioden för ledamöterna i universitetskollegiet ut och nu är det dags för valkretsen Lunds Tekniska Högskola att välja ledamöter till universitetskollegiet inför kommande mandatperiod 2018-03-01 – 2021-02-28.
LTH ska utse fem representanter för vetenskapligt kompetenta lärare och en representant för övriga anställda.

På denna sida samlas information om nominerings- och valprocessen. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt till dess att fakultetens representanter i universitetskollegiet är valda.

Nyheter

2017-11-06

Röst- och nomineringsberättigade är nu välkomna att nominera kandidater enligt epostutskick till alla.