lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Fakultetens valberedning

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare för övriga anställda.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter varav fem företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och två företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Här utöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.


Valberedningens ledamöter t o m 2018-02-28 är: 

Namn

Institution

Yvonne Granfeldt

Institutionen för livsmedelsteknik

Håkan Hansson, ordförande

Per Hansson

Institutionen för byggvetenskaper

Institutionen för maskinteknologi

Jörgen Larsson

Fysiska institutionen

Karl Åström

Matematikcentrum

Kristina Fors

Catarina Lindén

LTHs kansli

Institutionen för energivetenskaper

Personalrepresentanter

Mats Cedervall

SACO-S

 

OFR

 

Seko

Studentrepresentant

Anders Lundqvist Persson

 

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta valberedningen på följande mailadress

Valberedningen@lth.se