lunduniversity.lu.se

LTH Staff

Lund university, FACULTY OF ENGINEERING, LTH

Val vid LTH

Var tredje år anordnas det val av dekaner och styrelse för Lunds Tekniska Högskola. Fakulteten anordnar även val till representanter i valberedningen och val till ledamöter i universitetskollegiet. På den här sidan hittar du information om aktuella val just nu.

Aktuella val

Inga pågående val.

Kontaktperson för valprocessen

Veronica Gummesson
Kanslichef
046-222 93 76
veronica.gummesson@lth.lu.se

val vid institutioner

Utöver val till fakultetens dekaner och styrelse anordnar även respektive institution egna val till bland annat institutionsstyrelser.

För mer information, se respektive institutions hemsida.