lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Val vid LTH

Var tredje år anordnas det val av dekaner och styrelse för Lunds Tekniska Högskola. Fakulteten anordnar även val till representanter i valberedningen och val till ledamöter i universitetskollegiet. På den här sidan hittar du information om aktuella val just nu.

Aktuella val

Inga pågående val.

Kontaktperson för valprocessen

Veronica Gummesson
Kanslichef
046-222 93 76
veronica.gummesson@lth.lu.se

val vid institutioner

Utöver val till fakultetens dekaner och styrelse anordnar även respektive institution egna val till bland annat institutionsstyrelser.

För mer information, se respektive institutions hemsida.