lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kontaktperson för valprocessen

Veronica Gummesson
Tf kanslichef
046-222 93 76
veronica.gummesson@lth.lu.se

val vid institutioner

Utöver val till fakultetens dekaner och styrelse anordnar även respektive institution egna val till bland annat institutionsstyrelser.

För mer information, se respektive institutions hemsida.