lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Val vid LTH

Var tredje år anordnas det val av dekaner och styrelse för Lunds Tekniska Högskola. Fakulteten anordnar även val till representanter i valberedningen och val till ledamöter i universitetskollegiet. På den här sidan hittar du information om aktuella val just nu.

Val av rektor och prorektor LTH

Nominering av rektor och prorektor

Valberedningen LTH önskar nu få in nomineringar till uppdragen som rektor och prorektor LTH för perioden 1 januari 2021 - 31 december 2023.

Kravprofil för nominering av rektor och prorektor LTH

Det är viktigt att den som nomineras är tillfrågad och är tillgänglig för uppdraget.

Nomineringar skickas per e-post till valberedningen@lth.se

Skriv som ämne på meddelandet: ”Nominering rektor/prorektor LTH”. Förutom namn på den nominerade ska meddelandet också innehålla en kort motivering.

Senast den 7 januari 2020 ska nomineringar vara inskickade till valberedningen.

 

 

Röst- och nomineringsberättigade

Röst- och nomineringsberättigade vid val av dekan och prodekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Kravet på minst 50 procent anställning av heltid kan frångås om syftet är att undvika eventuell diskriminering av enskilda anställda.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter (LU:s arbetsordning 3.4-5)

Kontaktperson för valprocessen

Veronica Gummesson
Kanslichef
046-222 93 76
veronica.gummesson@lth.lu.se

val vid institutioner

Utöver val till fakultetens dekaner och styrelse anordnar även respektive institution egna val till bland annat institutionsstyrelser.

För mer information, se respektive institutions hemsida.