lunduniversity.lu.se

LTH Staff

Lund university, FACULTY OF ENGINEERING, LTH

Denna sida på svenska This page in English

MIA – Möte för InstitutionsAdministratörer

Möten med institutionsadministratörer, MIA, har arrangerats av Personalavdelningen under en följd av år. Under en period har även fler funktioner från LTHs kansli deltagit.

Dessa träffar äger rum 1 gång per termin. Det är huvudsakligen nyheter från personalområdet som kommer att tas upp, men vid behov kommer även information från andra funktioner inom LTHs kansli att tas med. 

Vi tar gärna emot önskemål på programinnehåll och kan bjuda in gäster vid behov. Skicka era önskemål till Erika.Dynell@lth.lu.se.

 

Program och presentationer från tidigare möten hittar du i kolumnen till höger.