lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Projekt och nätverk

MIA - Möte för InstitutionsAdministratörer

MIA är ett nätverk för institutionsadministratörer som träffas en gång per termin. Samordnas av Camilla Nilsson på personalavdelningen. Här hittar du kontaktuppgifter samt protokoll från tidigare möten.

Sidansvarig: