lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Projekt och nätverk

MIA - Möte för InstitutionsAdministratörer

MIA är ett nätverk för institutionsadministratörer som träffas en gång per termin. Samordnas av Camilla Nilsson på personalavdelningen. Här hittar du kontaktuppgifter samt protokoll från tidigare möten.