lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Projekt och nätverk

Kansli 2014

Kansli 2014 är ett samlingsnamn för en rad olika förbättrings- och förnyelseprojekt inom LTH:s kansli. Leds av kanslichef Fredrik Palmqvist.

MIA - Möte för InstitutionsAdministratörer

MIA är ett nätverk för institutionsadministratörer som träffas en gång per termin. Samordnas av personaladministratör Camilla Nilsson. Här hittar du kontaktuppgifter samt protokoll från tidigare möten.