lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Om medarbetarwebb

Om LTHs medarbetarwebb

På LTHs Medarbetarwebben har vi samlat information som till huvudsaklig del är internt riktad och som ska ge stöd till medarbetare i det dagliga arbetet.

Innehållet på LTHs medarbetarwebben har samordnas med Lunds universitets medarbetarwebbs struktur så att relaterad information i görligaste mån kan hittas enligt samma princip. Vi försöker också att undvika att dubblera information utan länkar vidare till information som rör hela universitetet.

Varje informationsägare och sidansvarig är ansvarar för att informationen på sidorna är uppdaterad och aktuell.

Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter eller frågor om innehållet på en viss sida kontakta sakkunnig eller sidansvarig, som finns angiven på varje sida.

Allmänna frågor och synpunkter gällande webbplatsen kan du ställa webbredaktionen@kansli.lth.se

Engelskspråkig version

LTHs medarbetarwebb finns nu även på engelska. All information är inte 100% speglad, men vi har översatt så mycket information som möjligt. Om ni tycker det saknas väsentlig information på engleska får ni gärna mejla webbredaktionen@kansli.lth.se

Här hittar du LTH Staff

Sidansvarig:

Universitetets medarbetarwebb

Universitetsövergipande information till medarbetare.