lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rapporter oktober 2014

Gemensamma bilagor för utbildningar inom LTH

Förändringar i specialiseringar

Uppdrag från prorektor

Beskrivning av förändringar i examensarbeten

Civilingenjörsexamen

Teknologie masterexamen

Beslut om förändrade kursplaner för examensarbeten

Civilingenjör

Teknologie masterexamen

Måldokument för examensarbete

Anvisningar

Examinatorsutbildning

Inbjudan

Utvärdering av förändringar

Utvärderingsplan

 

 

Bilagor specifika för rapport angående civilingenjörsexamen i teknisk fysik

Bilagor specifika för rapport angående civilingenjörsexamen i elektroteknik

Bilagor specifika för rapport angående masterexamen i bioteknik

Bilagor specifika för rapport angående masterexamen i livsmedelsteknik och nutrition