lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rapporter oktober 2014

Gemensamma bilagor för utbildningar inom LTH

Förändringar i specialiseringar

Uppdrag från prorektor

Beskrivning av förändringar i examensarbeten

Civilingenjörsexamen

Teknologie masterexamen

Beslut om förändrade kursplaner för examensarbeten

Civilingenjör

Teknologie masterexamen

Måldokument för examensarbete

Anvisningar

Examinatorsutbildning

Inbjudan

Utvärdering av förändringar

Utvärderingsplan

 

 

Bilagor specifika för rapport angående civilingenjörsexamen i elektroteknik

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

 

 

Bilagor specifika för rapport angående masterexamen i bioteknik

Utbildningsplan

Utbildningsplan masterutbildning i bioteknik

Didaktisk kurs

Didaktisk kurs för lärare

Stöd i skrivande

Informationsmaterial - stöd i skrivande

 

 

Bilagor specifika för rapport angående masterexamen i livsmedelsteknik och nutrition

Resultat från fokusgruppsintervjuer

Summary of how local students view their work together with international students in their courses of the master program in food technology and nutrition

Stöd i skrivande

Informationsmaterial - stöd i skrivande