lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

HSV utvärderingar Omgång 4 2012/2013

Universitetskanslersämbetets utvärdering 2011-2014 - Omgång 4

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) har regeringens uppdrag att utvärdera grundutbildningen och forskarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Under 2011-2014 genomfördes utvärdering av samtliga utbildningar. En stor del av LTH:s utbildningar utvärderades inom Omgång 4.

Yrkesutbildningar:

  • Arkitektutbildningen
  • Brandingenjörsutbildningen
  • Civilingenjörsutbildningen
  • Högskoleingenjörsutbildningen

samt de generella examina:

  • Kandidatexamen i arkitektur
  • Masterexamen inom arkitektur
  • Masterexamen inom teknik