lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Tentamen med förlängd skrivtid m.m.

Studenter som har rätt till pedagogiskt stöd kan få rätt till förlängd skrivtid och vissa andra hjälpmedel när de tenterar. Ofta handlar det om någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men det kan också finnas fysiska skäl till att man får den här möjligheten.

På LU:s Medarbetarwebb finns mer information om detta:
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-utbildning/studentstod/pedagogiskt-stod

Det är alltid examinator som avgör i vilken mån extra hjälpmedel får användas vid tentamen. 

Det som erbjuds på LTH centralt i form av tentamensarrangemang för studenter med särskilda behov är följande:

- Tentamen med förlängd tid och i mindre grupp i E-huset
Förmiddagstentor: kl. 8.30-15.30 i E:1144; Eftermiddagstentor: kl. 13.00-20.00 i E:1145
- Tentamensvakter för dessa pass
- Vi har också ett mycket begränsat antal anpassningsbara bord och stolar.

Processen ser ut så här:

1. Studenten kontaktar Avdelningen Pedagogiskt stöd, LU, som finns i Genetikhuset på Sölvegatan. Kontaktperson för LTHs studenter är Christina Rowa.
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod

2. Studenten kontaktar kursansvarig lärare. Intyg från Pedagogiskt stöd uppvisas för läraren.

3. Kursansvarig avgör om det går bra att studenten får t.ex. förlängd skrivtid.

4. Kursansvarig eller utbildningsadministratör på institutionen anmäler studenten till tentamen med förlängd tid:

Anmälningsblanketten skickas till tentamen_forlangningstid@lth.lu.se tre veckor före den specifika tentan.

Tentamensdator

Om studenten behöver använda dator vid tentamen finns det möjlighet att låna en dator av Datordriftsgruppen (DDG) på Navet. De har ett begränsat antal datorer för ändamålet, så man bör vara ute i god tid med sin bokning. Datorerna bokas direkt av institutionen via LTH Support. All information om detta finns här:

https://support.lth.se/tentamensdatorer