lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Kursanmälan på programkurser

Inför varje läsperiod väljer LTH:s programstudenter de kurser han/hon vill läsa. 

Sidan delvis inaktuell

Den här sidan är ännu inte helt anpassad till nya Ladok. En del information stämmer därför inte.

Sidan kommer att uppdateras under augusti 2018.

Läs även mer på Ladok-sidan.

Kursanmälan har sedan 90-talet skett i KA-systemet, men gick successivt under hösten 2009 över i LU:s studentportal. Sedan våren 2010 används studentportalen av alla LTH-studenter för kursanmälan (dock ej studenter på Helsingborgsprogrammen och industridesign där studenterna inte anmäler sig själva).

När perioden för kursanmälan öppnar mailar LTH:s kansli till samtliga berörda studenter och informerar dem om att de ska anmäla sig och före vilken tid. En påminnelse skickas till de studenter som inte anmält sig till någon kurs den kommande perioden när det återstår ca en halv vecka på öppettiden.

Hur får man reda på vilka som anmält sig?

Det finns tre olika sätt att följa kursanmälningarna och t.ex. få ut namn och e-postadresser till de anmälda.

De skiljer sig lite åt vad gäller från vilka system de tittar och även vem som har behörighet.

 • db.ddg.lth.se (alla anställda med Lucat-konto) 

  • Välj "Studenter"
  • Logga in med Lucat-ID
  • Välj i listan vilken termin och om det är kursanmälningar (detta valet är troligtvis det du söker om du läser på den här sidan) eller registreringar som ska visas
  • Välj din institution/avdelning
  • Välj kurs
  • Här ser du listan över alla som anmält sig. Du kan också via länkarna längst upp ladda ner mailadresser, t.ex. om du vill skicka info till studenterna.

 • I förkunskapskontrollen (alla anställda med Lucat-konto)

  • Välj "Kontroll av förkunskaper på kursnivå"
  • Logga in med Lucat-ID
  • Ange kurskod som du vill se anmälda på
  • Du behöver inte ange några kurser som ska kontrolleras som förkunskaper om du bara vill se vem som är anmäld eller få epostlistor till dem.

 • Ladok-klienten (främst kurssekreterare och utbildningsservice)

  • Ingång kurs: funktion UT39 "Förv deltagare och reserver på kurs"

   • Fyll i termin som kursen går i (finns till vänster om flikarna)
   • Välj fliken "Kurser"
   • Fyll i kurskoden

  • Ingång student: Funktion UT10 "Visa studentuppgifter"

   • Fyll i personnummer
   • Välj "Egen kombination av uppgifter"
   • Kryssa i "Valda kurser" (och eventuellt termin om du vill begränsa)

  • Ingång student: Funktion SA33 "Val av kurser"

   • Välj aktuellt alternativ i första rutan
   • Välj termin som ska visas
    Kursanmälningar som studenten själv gjort via LU:s studentportal/ LPW står som "Inlagd av": WWWVAL. 

Kurser med platsbegränsning

Kurser kan ha platsbegränsning, vilket i så fall anges i kursplanen (läs mer på planering av kursutbud).

Om antal anmälda till en kurs överstiger antal platser ska en rangordning av anmälda studenter göras, baserad på urvalskriterierna som står i kursplanen. För att få hjälp med rangordningen kan man kontakta ansvarig programplanerare.

Förkunskapskontroll

Tjänst för kontroll av förkunskaper till kurser

Förkunskapskontroll

Ger snabbt svar på vilka anmälda studenter som uppfyller förkunskaps­kraven, och vilka som inte gör det.

Info till studenter om kursanmälan

Kursanmälan (för studenter)

Öppettider kursanmälan

Öppettider

Man bör vänta någon dag efter att anmälan har stängt för studenterna före man plockar ut listor på anmälda. Detta eftersom ett fåtal studenter (av olika Ladoktekniska skäl) inte kan anmäla sig själva, och då måste programplaneraren eller studievägledaren lägga in anmälan i Ladok, och det kan ta någon dag extra ifall studenten hör av sig sent (men före stängning).