lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Fristående kurser

Från och med hösten 2014 (inför hösten 2015) planeras LTH:s fristående kurser i LubasPP, precis som programkurserna. Därmed används KA-systemet inte alls för kursplanering längre.

Utbud av fristående kurser

Sidan där sökande hittar kurser

LTH:s fristående kurser