lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Programinstallationer i datorsalar

Till lärare/kursansvariga som planerar ha kurser i DDG:s datorsalar.
För att få era programvaror installerade i tid gäller:

Vi måste ha besked om programvaror som skall användas i datorsalarna minst en månad i förväg. Ju tidigare vi får besked, desto större är chansen att allt fungerar smärtfritt vid kursstart!

OBSERVERA: Sedan VT2016 så är det i många fall inte längre möjligt för studenter att köra programvaror från sin hemmapp, C:\temp eller liknande. Om ni har använt den här typen av programvaror tidigare så kontakta oss så vi kan se till att de installeras på datorerna. Anledningen till begränsningen är att stoppa nya attackmetoder, särskilt cryptolocker. Tekniskt heter metoden applocker, en funktion inom Windows. Dock tillåter applocker att signerade program körs, de är i regel ofarliga. Ni behöver alltså testa för att veta.

Läs mer om programvaror i datorsalarna.

Om ni har nya program (-versioner) som skall installeras på datorerna skall ni göra följande:

 1. Skicka ett mail med följande information:
  •  a) programnamn
  •  b) versionsnummer
  • c) vem som är ansvarig för licensen.
  • d) mejladress vi skall korrespondera med vad gäller installationen och ev sammanhängande problem.
 2. Kontrollera att ni har tillgång till installationsmedia, installationsanvisningar och licens-information. Om det är möjligt, skicka det med första mejlet.
 3. Kontrollera programmets funktion i god tid före kursstart. Vi informerar när programmet är installerat och då är det i ert intresse att testa programmet. Vi kan oftast inte testa mer än att programmet startar.

 

Kontaktinfo