lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Om studentmiljön

Om datorer och programvaror

Vårt datorsystem består till övervägande del av datorer som kör windows. I E-huset kör dock de flesta av datorerna operativsytemet linux. Alla datorkonton fungerar även på linuxdatorerna, men de studenter som inte har sitt konto i E-huset får en separat hemkatalog på unixdatorerna. Datorerna har programvaror som är anpassade till undervisningen i respektive hus. Alla programvaror finns alltså inte på alla datorer.

Observera att endast DDG:s personal kan installera programvaror på datorsals-datorerna. Anmäl i god tid om ni behöver få någon programvara installerad för undervisningen. Ett minimum är 4 veckor innan undervisningsstart. Se denna sida! 

Det normala förfarandet är att kursansvarig köper in programvaran samt håller reda på licenser mm. För frågor om programvaror och salar mejla en fråga till support@lth.se.

Utskrifter

Utskrifter går genom Papercut så om det är vad du använder där du är anställd så fungerar det här i stort sett likadant. En skillnad är att när man loggar in på en studentkopiator krävs LU-kort och PIN-kod. Se mer här print.lu.se.

Dela filer med studenterna

Det finns ett antal mappar på servern som lärare kan använda för att utbyta filer med studenterna. Se denna sida. Om du vill ansluta till mapparna från din egen dator så läs dessa sidor.

Datorsalar

Salarna bokas på samma sätt som övriga undervisningslokaler, dvs genom TimeEdit. Om du vill veta mer om hur lokaler bokas så gå till https://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/schemalaeggninglokalbokning/lokalbokning/

Schema finns normalt uppsatt i anslutning till salarna. Det finns även schema på DDG:s websidor

E-post för studenter 

Oavsett vilket mailsystem som studenterna använder hittar man alltid den korrekta adressen i Ladok.  För utskick till studenter, använd alltid mailadresserna som är angivna i Ladok. Kontakta Ladokadminstratör på institutionen om nödvändigt.