lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Kort och konto till studenterna

För att kunna få tillgång till LTH:s datorsalar måste studenten:

  • ha ett studentkonto (tidigare kallat StiL-konto)
  • ha hämtat ut sitt LU-kort 
  • vara registrerad som LTH-student

Datorkonto

Från och med hösten 2010 loggar alla nya studenter in i datorsalarna med sitt studentkonto. Observera dock att även om studenterna numera använder studentkontoinloggning kan inte alla som har ett studentkonto automatiskt använda LTH:s datorsalar, vi måste först lägga upp studenterna i LTH:s användardatabas. Så här fungerar det för olika kategorier:

  • För alla kategorierna gäller att studenten måste hämta sitt LU-kort innan datorkontot aktiveras
  • LTH:s programstudenter (inklusive master) får konton automatisk så fort de är antagna till programmet.
  • För utbytesstudenter skapas konton på begäran från LTH:s internationella kontor.
  • Konton till studenter på fristående kurser skapas på begäran. Skicka ett mail till support@lth.se. Sätt gärna titel i stil med "Datorkonton till kurs XXX". Ange uppgift om kurskod och vilket hus kursen har sina laborationer i. Observera att det inte är lönt att skicka listor på kursdeltagare. För att kunna skapa konton måste studenterna vara antagna eller registrerade på kursen i ladok.
  • Specialstuderande får konton på begäran. Skicka ett mail till support@lth.se. Sätt gärna titel i stil med "Datorkonto till specialstuderande ...."  med uppgift om personnummer.
  • För Övriga konton, till exempel uppdragsutbildning och Sidakurser, kontakta Per Foreby för mer information.

Studenter antagna före ht 2010 har ett separat LTH-kontonamn för inloggning på datorerna.

LU-kort

För att kunna hämta ut sitt LU-kort måste studenten ha ett studentkonto. Det skapas automatiskt när studenten första gången blir antagen eller registrerad på kurs eller program i ladok. Studentkonton skapas under natten, så studenten kan hämta sitt kort först dagen efter att antagning eller registrering har lagts in i ladok. Studenter som inte blir registrerade i Ladok kan också få ett studentkonto, men då måste institutionen ta kontakt med servicedesk. Utdelning av kort sker tex. på LTH:s studiecentrum. Öppettider finns på LU-kortets sida. PIN-koden till kortet skickas i ett email till studentens studentkontoadress. Där kan de även hitta sin PIN-kod.

För att komma åt sin email måste studenten ha sitt användarnamn och lösenord till studentkontot. Det skickas normalt ut till den postadress som står i Ladok, men om adress saknas, eller studenten vill ha sina uppgifter snabbare, kan de gå till informationsdisken på studiecentrum (http://www.lth.se/studiecentrum/) och hämta ut sina kontouppgifter.