lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Kort och konto till anställda

Det finns två olika sätt att logga in på studentdatorerna för dig som anställd. Antingen med ditt uw-konto eller ett STUDENT-konto, se nedan.

  • Som lärare vid LTH och NatFak kan du logga in med ditt uw-konto. Vid inloggning skriver du:
    uw\LucatID (OBS! Använd inte denna inloggning för produktivt arbete på studentdatorerna, se nedan!)
  • Övriga lärare och lärare som önskar det kan få ett konto i STUDENT-domänen. Detta begär du genom att maila support@lth.se.

Det finns vissa skillnader beroende av vilket konto man loggar in med. 

  • Uw\LucatID:  Man får ingen hemkatalog på studentservern, dvs det finns ingen enhet H:\ och om man sparar filer på desktop eller i documents mm så kommer de att raderas vid utloggning. Med denna inloggning så får man skrivrätt i mappen (Shared) S:\Courses\ditt_instutions_namn
  • Student\LucatID: Inloggad med konto i Student-domänen har man exakt samma situation som studenterna. Man har en hemkatalog på servern (H:\). 

Om du är lärare/kursansvarig för en kurs med många anställda som följer kursen så skicka ett mail till support@lth.se. Sätt gärna titel i stil med "Datorkonton till kurs med anställda". Bifoga en lista med kursdeltagarnas Lucat-ID så kan vi skapa konton till alla på en gång.

Alla personalkort ger fysisk access till datorsalarna. Om ni inte har något LU-kort, läs mer på LU-kortets sida.