lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Förbereda datorundervisning

Följ denna checklista för att försäkra dig att datorundervisningen kommer att fungera.

  1. Se till att programvaran som krävs finns installerad i rätt version samt att den har giltig licens. Läs.
  2. Boka sal. Läs.
  3. Se till att studenterna har konto och kort. Läs. (Obs! Om det gäller enskild kurs behöver den anmälas manuellt!)
  4. Se till att lärare, assistenter och den som skall testa programvaran har konto och kort. Läs.
  5. Testa noggrannt programvaran i datorsalen i god tid innan undervisningen börjar!
  6. Det finns mappar på servern där ni kan lägga upp undervisningsmaterial samt mappar där studenterna kan leverera arbete till er. Se denna sida.