lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Schemaändring

Schemaändring

Page 1

Här vill vi gärna att du är så tydlig som möjligt och anger vilken kurskod samt datum och tidpunkt det gäller. I förekommande fall vill vi att du anger vilken studentgrupp/undergrupp det gäller.

Detta är inte obligatoriskt men underlättar för oss att hitta det/de tillfällen du vill ändra på. För att hitta ID:t gör som följer: Sök upp schemaposten/-erna på webben. https://cloud.timeedit.net/lu/web/lth1/ . Klicka på aktuell post för att få upp detaljerna om posten. Kopiera ID:t och klistra in det i fältet här nedan.