lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Schemaläggning

Schemaläggning på LTH

LTH:s centrala schemaläggning sköts av schemaläggarna (en del av Programservice). Hit kan du som lärare/administratör vända dig i alla frågor som rör schemaläggning.

Vi som jobbar med schemaläggningen/lokalbokningen heter Naomi Facks, Emma Grönberg och Sophie Sjögren - vi finns i korridoren på 5:e våningen i E-huset.

Du hittar våra personliga kontaktuppgifter i menyn till vänster.

Vad gör jag om jag måste ändra i mitt schema?

Du som är lärare/administratör och har en ändring du är tvungen att göra på ett schema meddelar oss enklast detta genom att skicka e-post till denna funktionsadress:

schema@kansli.lth.se 

ELLER

fyll i detta schemaändringsformulär.

Ändringar när det gäller tentamen (om det inte gäller rena lokaländringar) bör i möjligaste mån undvikas. Funktionsadressen som skall användas är:

tentamensschema@kansli.lth.se 

Vänliga hälsningar
Naomi, Emma och Sophie

Startbrev inför VT 2020 är utskickat

Se kolumnen här till höger om du inte fått det.

Prenumerera på ett schema

TimeEdit hjälpcenter finns det instruktioner hur man kan prenumerera på ett schema.

Schemaläggningsprocessen inför HT samt tentamensschemat - generella tider

 • Januari – förarbete schema HT och tentamensschema för hela läsåret. Startbrev skickas ut.
 • Februari – Alla önskemål är inkomna. Schemaläggningen startar.
 • Mitten av mars – HT- och tentamensschemat skickas ut för påseende. Olika datum för läs- och tentamensschema.
 • April – schemana justeras utefter mejl från kursansvarig el motsv.
 • 30 april – alla scheman klara.
 • Första veckan i maj – alla scheman spikas.
 • Schemat går över i underhållsfas.

För detaljerade uppgifter inför varje termin - se startbrevet (läggs ut här på sidan i högerkolumnen).

Schemaläggningsprocessen inför VT - generella tider

 • Augusti till september – förarbete inför VT-schemat. Startbrev skickas ut.
 • Mitten av september – Alla önskemål är inkomna. Schemaläggningen startar.
 • Början av oktober – VT-schemat skickas ut för påseende.
 • Mitten av oktober – schemana justeras utefter mejl från kursansvarig el motsv.
 • 31 oktober – alla scheman klara.
 • Schemat går över i en underhållsfas

För detaljerade uppgifter inför varje termin - se startbrevet (läggs ut här på sidan i högerkolumnen).

Schemaläggningen på LTH - så här går den till

Vid några informationsmöten under 2015 berättade vi på schemaläggningen hur det går till när vi lägger era scheman. I nedanstående presentation får du en överblick över detta.

Schemaläggningen på LTH - presentation

 

 

Kontaktuppgifter

Schemalänkar

SRS - webbsida

Fördjupad information om SRS vid LU. Med matnyttig information om hur lokalbokning går till, vad som menas med ekonomisk befogenhet etc.