lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Lokalbokning

LTH-gemensamma lokaler

LTH:s schemaläggning/lokalbokning hanterar all bokning av de lokaler som är LTH-gemensamma. Lokalbokningssystemet kontrolleras i regel minst fyra gånger per dag då alla beställningar tas om hand.

 

Byte av lokal

Vid eventuella byten av lokaler, skicka ett mejl till schemaläggningen/lokalbokningen för att tala om att man byter lokaler för att undvika dubbeldebiteringar.

 

Avbokning

Vid avbokningar är det viktigt att lokalen avbokas minst 1 månad innan bokad tid för att undvika debitering. Om lokalen avbokas senare blir det en debiteringskostnad om inte någon annan bokar in lokalen.

Om ni vill ställa in en kurs måste detta först meddelas antagningsavdelningen. När det har godkänts sänd ett mejl till schemaläggningen/lokalbokningen för avbokning av ev. lokaler och schemauppgifter.

Prislista och debitering

Mer information om debitering för lokaler samt prislista (framtagen av LU Byggnad):

Enligt den nya prislistan (som gäller fr.o.m 2017-03-31) är samtliga lokaler indelade i olika priskategorier. Du ser vilken priskategori en viss sal tillhör på listan över priskategorier. Du kan även hitta informationen direkt i TimeEdit när du klickar upp en bokning/post i ett schema och därefter klickar på lokalen.

 

Prisuträknare

5 st prisuträknare är framtagna där man kan räkna ut ett preliminärt pris för en lokal. OBS! att det inte visar den slutliga faktiska lokalkostnaden (t.ex. eventuella avbokningsavgifter, utrustning, tjänster etc). Det finns uträknare för sökningar med följande parametrar: enbart lokaler, kurskod, enskilda bokningar, kostnadsställen samt konteringssträngar.

Inloggning sker med Lucat.

 

Lokalbokning via webben

Lokalbokning (både gällande LTH-lokaler och LU-gemensamma lokaler sker numera i systemet TimeEdit (se länk till höger) som fungerar både som schemasystem och lokalbokningssystem.

OBS! För att få lov att boka lokaler som tillhör en annan institution än din egen måste du ha ekonomisk befogenhet att göra detta (söks genom Lucat och godkänns av din prefekt eller motsvarande).

Mer information finns på TimeEdits hjälpcenter - TE Viewer - Skapa en bokning med den nya bokningssidan samt på sidan http://srs.ht.lu.se/boka-bestall/.

 

Lokalbokningsfilm

Som en extrahjälp till er har vi tagit fram en instruktionsfilm över hur du bokar lokaler på på webben i TimeEdi. titta gärna på denna film.

 

Lokalbokning om du är student

Är du student och vill boka lokaler på LTH - läs mer på sidan boka lokaler på LTH

LU-lokaler

LU-gemensamma lokaler (t.ex. tentamenslokaler, hörsalarna i Matteannexet, salarna i Kårhuset och salarna i MH) bokas även dessa via systemet TimeEdit. Har du problem med att boka via TimeEdit kan du kontakta LU:s Centrala lokalbokning på lokalbokning@bygg.lu.se.

Men är det så att din bokning gäller ett schema är det i de flesta fall enklare att du går via oss på LTH:s schemaläggning, schema@kansli.lth.se eftersom vi då kan se till att din bokning hamnar direkt i ditt schema.

SRS - webbsida

Fördjupad information om SRS vid LU. Med matnyttig information om hur lokalbokning går till, vad som menas med ekonomisk befogenhet etc.

Hur bokar jag lokaler?

Titta gärna på denna instruktionsfilm över hur du bokar lokaler på på webben i TimeEdit.