lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Lokalbokning

LTH-gemensamma lokaler

LTH:s schemaläggning/lokalbokning hanterar all bokning av de lokaler som är LTH-gemensamma. Lokalbokningssystemet kontrolleras i regel minst fyra gånger per dag då alla beställningar tas om hand.

Byte av lokal

Vid eventuella byten av lokaler, skicka ett mejl till schemaläggningen/lokalbokningen för att tala om att man byter lokaler för att undvika dubbeldebiteringar.

Avbokning

Vid avbokningar är det viktigt att lokalen avbokas minst 1 månad innan bokad tid för att undvika debitering. Om lokalen avbokas senare blir det en debiteringskostnad om inte någon annan bokar in lokalen.

Om ni vill ställa in en kurs måste detta först meddelas antagningsavdelningen. När det har godkänts sänd ett mejl till schemaläggningen/lokalbokningen för avbokning av ev. lokaler och schemauppgifter.

Kontaktuppgifter till antagningsavdelningen:

Prislista och debitering

Mer information om debitering för lokaler samt prislista (framtagen av LU Byggnad):

Enligt den nya prislistan (som gäller fr.o.m 2017-01-01) är samtliga lokaler indelade i olika priskategorier. du ser vilken priskategori en viss sal tillhör på listan över priskategorier.

Prisuträknare

En prisuträknare är framtagen där man kan räkna ut ett preliminärt pris för en lokal. OBS! att det inte visar den slutliga faktiska kostnaden (om lokalen t.ex. eventuella avbokningsavgifter, utrustning, tjänster etc). Inloggning sker med Lucat.

Lokalbokning via webben

Lokalbokning sker numera i systemet TimeEdit (se länk till höger) som fungerar både som schemasystem och lokalbokningssystem.

OBS! För att få lov att boka lokaler som tillhör en annan institution än din egen måste du ha ekonomisk befogenhet att göra detta (söks genom Lucat och godkänns av din prefekt eller motsvarande).

Mer information finns i dokumentet Bokning av lokaler i TimeEdit samt på sidan srs.ht.lu.se/boka-bestall/.

Lokalbokning om du är student

Är du student och vill boka lokaler på LTH - läs mer på sidan boka lokaler på LTH

LU-lokaler

LU-gemensamma lokaler (t.ex. tentamenslokaler, hörsalarna i Matteannexet, salarna i Kårhuset och salarna i MH) bokas genom LU:s Centrala lokalbokning, lokalbokning@bygg.lu.se.

Men är det så att din bokning gäller ett schema är det i de flesta fall enklare att du går via oss på LTH:s schemaläggning, schema@kansli.lth.se eftersom vi då kan se till att din bokning hamnar direkt i ditt schema.