lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Lokalbokning

LTH-gemensamma lokaler

LTH:s schemaläggning/lokalbokning hanterar all bokning av de lokaler som är LTH-gemensamma. Lokalbokningssystemet kontrolleras i regel minst fyra gånger per dag då alla beställningar tas om hand.

Byte av lokal

Vid eventuella byten av lokaler, skicka ett mejl till schemaläggningen/lokalbokningen för att tala om att man byter lokaler för att undvika dubbeldebiteringar.

Avbokning

Vid avbokningar är det viktigt att lokalen avbokas minst 1 månad innan bokad tid för att undvika debitering. Om lokalen avbokas senare blir det en debiteringskostnad om inte någon annan bokar in lokalen.

Om ni vill ställa in en kurs måste detta först meddelas antagningsavdelningen. När det har godkänts sänd ett mejl till schemaläggningen/lokalbokningen för avbokning av ev. lokaler och schemauppgifter.

Prislista och debitering

Mer information om debitering och prislista vad gäller lokaler samt prislista framtagen av LU Byggnad: