lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Gemensamma och dubbla examina för doktorander

Sedan 2010 är det möjligt för svenska universitet att anordna utbildning på forskarnivå i samarbete med en eller flera högskolor som leder till gemensam examen. Inom Europa finns olika definitioner av gemensamma examina och nationella regler och förordningar begränsar ibland möjligheterna till denna form av fördjupat samarbete. I många fall är det därför betydligt enklare att samarbeta inom ramen för dubbla examina.

LTH har, i samarbete med Juridiska avdelningen på Lunds universitet, tagit fram ett standardavtal för dubbla examina:

Gemensam examen (eng. Joint Degree) respektive dubbla examina (eng. Double Degree eller Dual Degree) kan definieras som:

  • Gemensam examen avser två nationella examina som baseras på en gemensamt arrangerad forskarutbildning som leder till en avhandling/disputation och ett examensbevis.
  • Dubbla examina avser två nationella examina som baseras på två delvis överlappande forskarutbildningar som leder till minst en avhandling/disputation och två examensbevis.

Comparison between joint and double degrees


  Joint degree Double degree
Degree requirements The students must meet the degree requirements of both HEI:s.
Diploma Diplomas for two degrees are issued in one document. Diplomas for two degrees are issued in two separate documents.
Enrollement The student is formally enrolled at only one of the HEI:s at the time The student is formally enrolled at both HEI:s.
Status as student at Lund University The student has status as student at LU only during limited periods agreed upon. The student has status as student at LU during the entire education.
Subject (doctoral programme) The student should meet the requirements of a specific subject (doctoral programme). The student should be enrolled in a specific subject (doctoral programme)
Individual study plan Should be set up and updated according to LU regulations.
Endorsement of credits Examinations passed at one HEI should automatically be approved by the other HEI. Examinations passed at one HEI may be approved by the other HEI after review and decision.
Financial support The rules of LU are in effect only during the periods that the student is defined as a student at LU. The rules of LU are in effect during the students’ entire education.
Public defence LU may approve a public defence carried out according to the procedure of the other HEI, but the general requirements in the Higher Education Act (§40-42) must be fulfilled. The public defence can be located to the other HEI but all rules of LU apply.
Agreement An agreement must be set up. A double degree agreement should be set up, primarily to ensure the students’ rights.
Diploma Supplement The DS should state that the education has been carried out as a joint degree programme and that a corresponding degree has been awarded by the other HEI. The DS should state that a part of the education has formed the basis of a corresponding degree awarded by the other HEI.

Kontakta internationella avdelningen