lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Studieavbrott

Doktorand som avbryter sina forskarutbildningsstudier ska anmäla detta skriftligt. För återupptagande av avbrutna studier krävs ny antagning till aktuellt forskarutbildningsämne.

Om doktoranden inte är aktiv och inte medverkar till årlig uppdatering av den individuella studieplanen får institutionen anmäla avbrott. Avbrottsanmälan från institutionen ska undertecknas av huvudhandledaren och prefekten. Av anmälan ska det framgå att doktoranden trots skriftlig uppmaning inte velat medverka till uppdatering av den individuella studieplanen. Institutionen ska skicka en kopia av avbrottsanmälan till studenten.