lunduniversity.lu.se

LTH Staff

Lund university, FACULTY OF ENGINEERING, LTH

Promotion

Universitetets doktorspromotion anordnas i slutet av maj varje år. Alla som disputerat före ett visst datum (ca 20 maj) inbjuds att delta i det aktuella årets promotion. Promotionen handhas av universitetets övermarskalk, vilken också lämnar information om procedurer kring beställning av doktorsring och doktorshatt.

Frågor som gäller promoveringen besvaras av Promotionsexpeditionen på 046-222 70 06 eller via e-post: overmarskalk@rektor.lu.se