lunduniversity.lu.se

LTH Staff

Lund university, FACULTY OF ENGINEERING, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Forskarskolor

Forskarskolor samlar forskarutbildning i flera ämnen inom en gemensam ram. Dessa ämnen kan sträcka sig över flera fakulteter och flera lärosäten. Endast den som är antagen till forskarutbildning kan delta i en forskarskola vid LTH. Antagning till forskarutbildning inom en forskarskola är inte skild från den vanliga antagningen, utan kanaliseras genom ett forskarutbildningsämne. Doktorand inom forskarskola deltar i forskarutbildningen på de villkor som anges i dennas individuella studieplan samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.