lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Beställning av kopior

Kopia av examensbevis

Här kan du beställa kopior av ditt examensbevis (doktorsexamen och licentiatexamen).

Fyll i beställningen och skicka den antingen till Utbildningsavdelningen, LTH, Box 118, 221 00 Lund eller via e-post.

Avgift tillkommer för varje beställning (Avgiftsförordningen SFS 1992:191). Betalning ska ske i förskott.

Information om betalning från utland, här.