lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Examen

Handläggningstiden för utfärdande av examensbevis är för tillfället längre än normalt (ca 6-8 veckor).

Efter införandet av nya Ladok utfärdas examensbevis av Lunds universitets Examensavdelning efter ansökan från doktoranden. Ansökan görs på särskild blankett.

Ansökningsblankett

I ansökan ska styrkas att samtliga moment som krävs för examen är fullgjorda.

För doktorsexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng.

För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd. Uppsatsen ska ha presenterats och granskats vid ett offentligt seminarium. För licentiatexamen fordras minst 120 högskolepoäng.