lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Examen

Ladok stängt 21 mars kl 17:00 till 9 april

Examensbevis och intyg kommer inte att kunna utfärdas under den här perioden.

 

 

Examensbevis utfärdas av LTHs kansli efter ansökan från doktoranden. Ansökan görs på särskild blankett.

Om examenskraven är uppfyllda vid ansökan ska ett utfärdande ta högst trettio arbetsdagar.
I ansökan ska styrkas att samtliga moment som krävs för examen är fullgjorda.

För doktorsexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng.

För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd. Uppsatsen ska ha presenterats och granskats vid ett offentligt seminarium. För licentiatexamen fordras minst 120 högskolepoäng.