lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Tryckning av avhandling

Tryckeritjänster är numera upphandlade. Det innebär att man måste välja ett tryckeri som har avtal med Lunds universitet.

ISBN-nummer får man via Universitetsbiblioteket genom att skicka ett mail till publicera@lub.lu.se. Det är viktigt att man först kontrollerar med sin institution innan man beställer ett ISBN-nummer.

Skaffa ett ISBN till din avhandling