lunduniversity.lu.se

LTH Staff

Lund university, FACULTY OF ENGINEERING, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Doktorander

Särskild lönesättning för doktorander

En särskild lönesättning tillämpas för doktorander.
Nyanställda doktorander placeras normalt i den ingångslön som fastställts av LTH. Doktorandens lön höjs sedan efter varje uppnådd etapp i forskarutbildningen enligt etapplyft som fastställts av LTH. Summa lönehöjningar för totala antalet etapper uppgår för närvarande till 2 800 kr. Utöver detta höjs doktorandens lön med ett schablonbelopp som fastställs i samband med varje lönerevision.

 

Etapplyft vid LTH

60 hp – 1100 kr

120 hp – 1100 kr

180 hp – 600 kr

Vid doktorsexamen – 1500 kr (utbetalas månadsskiftet efter beslut om examen)

 

Blankett för höjning av doktorandlön efter uppnådd etapp finns på HR-webben under HR blanketter, mallar och manualer. Titta efter rubriken Etapplyft för doktorander.

Ingångslön för doktorander på LTH