lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lön och förmåner

Löner

Löner vid Lunds universitet

På LU:s centrala medarbetarwebb hittar du information som rör löner:

Lönesättning av doktorander vid LTH

Här hittar du information om löner för doktorander vid LTH, inkl. doktorandavtal och etapplyft.

Förmåner

På LU:s centrala medarbetarwebb hittar du information om vilka förmåner som universitetets anställda har, som t.ex. ersättning för sjukvård och läkemedel, friskvård och semester.

Kontakta din närmsta chef eller personalsamordnare om du frågor kring vad som gäller för just dig.

Ersättning för läkemedelskostnader och sjukvårdsbesök

För att få ersättning för dina läkemedel eller sjukvårdsbesök måste du registrera dem i Primula. Utläggsbilagan skickas tillsammans med originalkvitto och/eller receptspecifikation till:

Lunds universitet
LTHs kansli/Personalavdelningen
Löneunderlag
Box 118
221 00 Lund

eller med internpost till hämtställe 55, LTHs kansli, Löneunderlag


Du får endast ersättning för kostnader som omfattas av högkostnadsskyddet.

Du har två år på dig från den dag du hade utgiften att begära ersättning för sjukvård och läkemedel. Efter det har rätten till ersättning förfallit.

Mer information hittar du på LUs Medarbetarwebb

Så begär du friskvårdsersättning

För att få friskvårdsersättning måste du registrera den i Primula. Ersättning ges mot inlämnande av originalkvitto från friskvårdsföretaget där följande saker ska framgå:

  • Belopp
  • Ditt namn
  • Vilken träningsperiod som avses
  • Säljare
  • Beskrivning av vad som har tillhandahållits

Vid betalning via autogiro ska du bifoga en kopia av kontoutdraget samt ett daterat mottagningskvitto från friskvårdsföretaget där följande saker ska framgå:

  • Belopp
  • Ditt namn
  • Vilken träningsperiod som avses

Utbetalning sker högst två gånger per år och betalas ut samma år som du har haft kostnaden.


Underlag för friskvårdsersättning skickas till:

Lunds universitet
LTHs kansli/Personalavdelningen
Löneunderlag
Box 118
221 00 Lund

eller med internpost till hämtställe 55, LTHs kansli, Löneunderlag

Mer information hittar du på LUs Medarbetarwebb

Kontakta personalavdelningen