lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Coaching

Vad är coaching?
Coachingen stärker dig att göra önskade förändringar i jobbet eller privat samt medvetandegör och överbrygger gapet mellan nuvarande och önskat läge.

Tillsammans med din coach tittar du på din nuvarande situation och framtida mätbara mål och utvecklar strategier för att uppnå positiva förändringar med långsiktiga, konkreta resultat - att gå från ord till handling.

Du kommer att bli stärkt genom att coachen ställer frågor och utmanar invanda tankar, mönster och föreställningar. Detta ger ett nytt perspektiv och nya förutsättningar att ta sig mot målet.

Din coach är din mentala kompass och stigfinnare som hjälper dig att hitta vägen till dina mål, vare sig du står på toppen av berget, sitter i sjön eller befinner dig i en snårskog.

Vid LTH har vi utbildade ACC -coacher enligt ICF (International Coach Federation) standard.

Varför?
Att du bara har tagit dig hit och är nyfiken på vad coaching kan ge dig kan vara tillräckligt skäl. Du kanske känner du har stagnerat och kommer inte vidare eller når inte de mål du vill nå. Du har fastnat i rutiner och arbetsmönster som gör att du inte levererar de resultat som du önskar dig. Energin och kraften som du hade för en tid sedan har tagit slut hindren och motgångarna i arbetet känns allt jobbigare att ta sig igenom. Det kan till och med vara som så att du känner dig osäker, missnöjd, stillastående eller trött på något, allt känns bara fel men du vet inte vad det beror på. Men det kan också vara så att du själv hittat orsaken till varför du stagnerat, inte levererar, saknar energin, är missnöjd eller trött på något, men inte orkar eller vågar genomföra den förändring som krävs. Det här är indikationer på att du kan ha nytta av att söka upp en coach.

Hur?
Vad du får ut från möten med en coach ligger helt och hållet hos dig själv. Resultatet speglas av din insats, är du villig att göra de förändringar som krävs så kommer också resultatet. Coachen förväntar sig att du gör ditt bästa och om du känner att du inte kan, hjälper vi dig in på rätt spår.

Det viktigaste redskapet för coachen är att lyssna, på det du säger och framförallt på det du inte säger rakt ut. Det handlar om att ställa frågorna som tar oss inåt och skalar av så att vi kommer in till källan. Det handlar många gånger om att ställa frågor som leder till medvetenhet och ett uppvaknande hos den man arbetar med.

Upplägget skiljer sig, allt från att träffas en gång i månaden till att träffas en gång i veckan. Det är dina behov som styr men utgå ifrån är att ni ska träffas en till tre gånger i månaden beroende på vad du vill uppnå. Oftast ber coachen dig att sätta upp mål, handlingar att nå till nästa samtal. Räkna med att lägga ner arbete mellan samtalen då du oftast får någon uppgift till nästa mötestillfälle. Du kommer inte att få några råd, kritik eller fördömande under samtalen.

Coachen är en resurs för dig – du gör jobbet
Coachen är en resurs för dig som du kan använda för att nå dit du vill och har ett stort batteri av arbetsmaterial, modeller och principer för att stödja och utveckla dig. Använd coachen för att komma vidare, men kom ihåg att det är ditt liv och det är du som skapar framgångarna.

Hur gör jag för att komma igång?
Tag kontakt med vår diplomerade coach
Jörgen Nilsson 046-222 05 36, jorgen.nilsson@kansli.lth.se

Läs mer