lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kontaktpersoner

Har du blivit utsatt för kränkningar, trakasserier eller diskriminering? Vill du veta mer om LTH: s Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet samt mångfald? Då kan du kontakta personerna nedan. 

Kontaktpersoner för anställda

Annika Mårtensson
Ansvarig för frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald vid LTH (både för anställda och studenter), samt ordförande för JäLM
Prorektor LTH
Tel: 046-222 73 59
E-post: annika.martensson@kstr.lth.se

Jeffrey Armstrong
Kontaktperson för anställda vid LTH
Personal- och jämnställdhetsstrateg, Personalavd, LTH Hs 55
Tel: 046-222 71 03
E-post: jeffrey.armstrong@lth.lu.se

Wiveca Axnér
Kontaktperson för studenter och likabehandling vid LTH
Samordnare för arbetsmiljö och likabehandling, LTH Hs 7
Tel: 046-222 92 48
E-post: wiveca.axner@lth.lu.se

Kontaktperson LU centralt

Lena Lindell 
Personalkonsult, sektionen HR, Hs 31
Tel: 046-222 32 05 
E-post: lena.lindell@pers.lu.se 

Kontaktpersoner för studenter

Kuratorer LTH 

Emma Hammarlund
Kurator, Utbildningsservice, LTH, Hs 7
Tel: 046-222 72 47
E-post: emma.hammarlund@lth.lu.se 

Ulla Bergman
Kurator, Utbildningsservice, LTH, Hs 7
Tel: 046-222 37 14
E-post: ulla.bergman@lth.lu.se

Kontaktperson LU centralt

Hanna Björklund
Samordnare, sektionen student och utbildning, Hs 31
Tel: 046-222 70 45
E-post: hanna.bjorklund@stu.lu.se