lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Kontaktpersoner

Har du blivit utsatt för kränkningar, trakasserier eller diskriminering? Vill du veta mer om LTHs Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet samt mångfald? Då kan du kontakta:

Jeffrey Armstrong
Kontaktperson för LTH
Personal- och jämnställdhetsstrateg, Personalavd, LTH Hs 55
Tel: 046-2227103
Jeffrey.Armstrong@kansli.lth.se

Ryderheim, Bodil,
Kontaktperson för studenter och likabehandling
Verksamhetsansvarig, Programservice, LTH Hs 7
Tel: 046-2228923,  
Bodil.Ryderheim@kansli.lth.se

Mårtensson, Annika  
Ansvarig för frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald (LTH) 
Prorektor LTH
Tel: 046-2227359
Annika.Martensson@kstr.lth.se

Hemmingsson, Elisabet,
Studiekurator, Utbildningsservice, LTH,  Hs 7
Tel: 046-2227193, Fax: 046-2220909 
Elisabet.Hemmingsson@kansli.lth.se

Bergman, Ulla
Studiekurator, Utbildningsservice, LTH, Hs 7
Tel: 046-2223714, Fax: 046-2220909
Ulla.Bergman@kansli.lth.se

Linedell, Lena
Kontaktperson vid Lunds universitet
Personalkonsult, sektionen personal, Hs 31
Tel: 046-2223205  
lena.lindell@pers.lu.se