lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Jämställdhet och karriärworkshop, 29-30 september 2015

Workshopen arrangeras av Fysiska institutionen och LTHs kansli och är öppen för anställda vid Lunds Tekniska Högskola och Naturvetenskapliga fakulteten.

Syftet med workshopen är att lyfta frågan om hur vi kan arbeta med jämställdhet och karriär inom akademin. Workshopen rekommenderas bl a för medarbetar som är i början av karriären t ex doktorander, postdoktorer men också för handledare, prefekter, personalchefer, personalhandläggare motsvarande. Workshopen genomförs under två halvdagar. Tid och plats:

  • 29 sept, kl 13:00-17:00, Fysiska institutionen, Rydbergsalen
  • 30 sept, kl 09:00-12:00, Kårhuset, hörsalen (och grupprum)

Anmälan till workshopen ska göras, och görs senast den 25 september 2015.

Preliminärt program i pdf-format (nytt fönster)

Tema “Från klibbiga golvet genom glastaket”

Varför finns det så få kvinnor i ledande positioner inom akademin? Varför är det så många kvinnliga talanger som väljer bort en akademisk karriär? Vad gör män annorlunda än kvinnor för att avancera i karriären? Är det verkligen bara kompetensen som räknas? Vilka problem står våra kvinnliga forskare inför? Finns det kanske enkla recept för att ändra på situationen?

Vi vill gärna diskutera dessa frågor med dig i samband med workshopen. Vi kommer att kunna ta del av erfarenheter som våra inbjudna föreläsare samlat över många år om dessa frågor.

Workshopen inleds med:

Lena Gustafsson (Stockholm), författare till boken "Bortom glastaket – 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap".

Vi kommer därefter få ta del av det arbete som WINGS – Women In Great Sciences bedriver inom Lunds universitet. WINGS (Linnea Taylor och Ulrikke Voss) kommer att presentera sin verksamhet och det arbete som bedrivs för doktorander och postdoktorer.

Dag ett avlutas med en föreläsning av Hannah Stanton ”50-50 by 2030…”.

Vi vill illustrera detta med data från vår egen situation och vi vill gärna diskutera detta med dig för att komma fram till lösningsförslag, för dig själv och för oss alla.

Syftet med workshopen är att lyfta frågan om hur vi kan arbeta med jämställdhet och karriär inom akademin. Workshopen rekommenderas bl a för medarbetar som är i början av karriären t ex doktorander, postdoktorer men också för handledare, prefekter, personalchefer, personalhandläggare motsvarande. 

Anmälan