lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsorganisation vid LTH

Ledamöter

 • Annika Mårtensson, prorektor, ordf
 • Lars-Henrik Ståhl, professor, Arkitektur och byggd miljö
 • Lovisa Björnsson, professor, Teknik och samhälle
 • Ingrid Svensson, universitetslektor, Byggvetenskaper
 • Carolina Koronens, studentrepresentant, TLTH
 • Vakant, studentrepresentant, TLTH
 • Doktorandrepresentant, vakant
 • Sonja Meiby, personalchef, LTH kansli
 • Bodil Ryderheim, verksamhetsansvarig, LTH kansli
 • Hanna Nilvall, kommunikatör, LTH kansli
 • Jeffrey Armstrong, personal- och jämställdhetsstrateg, LTH kansli, kontakperson

Jeffrey Armstrong är kontaktperson och administrativt ansvarig för frågor gällande jämställdhet samt sexuella och könsrelaterade trakasserier inom LTH. Sitter med i LUs ledningsgrupp för jämställdhets - och likabehandlingsfrågor.