lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsorganisation vid LTH

Ledamöter

 • Annika Mårtensson, prorektor, ordf
 • Per Kristiansson, professor, Fysiska institutionen
 • Lovisa Björnsson, professor, Teknik och samhälle
 • Claus Führer, professor, Matematikcentrum
 • Tobias Wrammerforst, studentrepresentant, TLTH
 • Doktorandrepresentant, Sandra Sjöstrad
 • Pia Larsson, t.f. personalchef, LTH:s kansli
 • Bodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare, LTH:s kansli
 • Hanna Nilvall, kommunikatör, LTH:s kansli
 • Maria Alwén, kommunikatör, LTH:s kansli
 • Jeffrey Armstrong, personal- och jämställdhetsstrateg, LTH:s kansli, kontakperson

Jeffrey Armstrong är kontaktperson och administrativt ansvarig för frågor gällande jämställdhet samt sexuella och könsrelaterade trakasserier inom LTH. Sitter med i LUs ledningsgrupp för jämställdhets - och likabehandlingsfrågor.