lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Bisysslor

Information om vad som gäller för anställdas bisysslor och hur bisyssla anmäls hittar du på Lunds universitets sida för anställda.


Som komplement till universitetets föreskrifter om bisysslor finns en kort beskrivning över hur dessa ska handläggas inom LTH. Denna är främst avsedd att vara ett stöd för prefekter och andra chefer som handlägger bisysslor. 

Kontaktpersoner

Sonja Meiby
046-222 71 17

Camilla Nilsson
046-222 48 22