lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Att söka docentur vid LTH

Ansök om docentur enligt nedanstående instruktioner och skicka ansökan till Karriärnämnden
Ansökan ska skrivas på engelska.


Notera att vid en docentansökan ska den sökande, utöver listan med samtliga publikationer, välja ut högst tio vetenskapliga/konstnärliga arbeten och upprätta en separat lista över dem. Om det finns flera författare bland de utvalda publikationerna, ska den egna insatsen tydligt redovisas. Ingår någon av de utvalda publikationerna i doktorsavhandlingen så ska detta tydligt markeras. Vid delat författarskap ska den egna insatsen vara beskriven och den sökandes namn markerat i fetstil i listan. Vänligen notera också att du i den pedagogiska reflektionen ska reflektera även kring handledning.

Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter. Utforma ansökan enligt nedanstående disposition och skicka den som tre sammanhängande PDF-filer. Notera att det vid befordran till docent måste bifogas ett yttrande från prefekt.

A.Personligt brevA-G (PDF 1)
B.CV
C.Förteckning över utvalda publikationer
D.Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj
E.Pedagogisk meritportfölj
F.Meritportfölj för ledarskap och administrativa uppdrag
G.Meritportfölj för innovation, entreprenörskap och samverkan   
H.Bilagda utvalda publikationer (enligt C)H (PDF 2)
I.Bilagor inkl. yttrande (max 50 sidor)I (PDF 3)

Här kan du ladda ner instruktioner kring utformande av ansökan och meriter samt mall för A-G.

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Mall A-G vetenskaplig meritportfölj

Mall A-G konstnärlig meritportfölj

Kontakt

Frågor kan skickas till Karriärnämnden

Ying Pan
Handläggare
Tel: 046-222 3009