lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Arbetstid och klämdagar

Som anställd vid LTH täcks du av Lunds universitets centrala avtal för arbetstid.

Du som är anställd som teknisk eller administrativ personal och omfattas av flextidsavtalet har förkortade och arbetsfria dagar, till exempel så kallade klämdagar.

På LU:s anställdsidor kan du läsa om flextidsavtalet, och övriga arbetstidsavtal som gäller för dig som jobbar som lärare, eller inom lokalvården. Där kan du även ladda ner din flextidsrapport, få information om avstämning av arbetstiden samt lediga dagar, klämdagar och dagar med förkortad arbetstid.