lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Revision

 

Miljörevisionen är till för kontrollera att LTH-kansli arbetar enligt kraven i ett miljöledningssystem. Vartannat år görs det intern miljörevision.

Vid en revision kommer miljörevisorn att göra en rundvandring och slumpvis intervjua medarbetare. Revisorn vill också titta på dokumentation som visar hur vi arbetar med vår miljöpåverkan. Revisionen utförs av Lunds universitets Miljöchef.

Inför besöket är det alltså några saker som du och dina medarbetare behöver förbereda.

Checklista för medarbetare vid miljörevision

  • Du ska känna till LU:s policy för hållbar utveckling och veta var du hittar den.
  • Du ska veta vilka miljörutiner, anvisningar och andra dokument relaterat till miljöarbetet som gäller för ditt arbete.
  • Du ska veta hur och var du lämnar en miljöavvikelse eller förbättringsförslag inom miljöarbete.